Om uw kat te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in het pension, dient uw kat verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten (dit zijn de standaard vaccinaties), en dit minimum 3 weken voor het verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl:

•kattenziekte
•kattenniesziekte
•leucose

Al deze informatie kan u terug vinden in het vaccinatieboekje. Neem bij twijfel best contact op met uw dierenarts.
Gelieve steeds het vaccinatieboekje mee te brengen en dit blijft in het pension zolang de kat er verblijft.

Vermits de katten tijdens hun verblijf in groep samenleven, vragen we u voldoende aandacht te besteden aan de gezondheidsvoorschriften.

• Niet gecastreerde katers ouder dan 6 maanden worden niet toegelaten.

• Het spreekt voor zich dat uw kat geen ziekte of aandoening mag hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten. Als u hierover twijfelt, neemt u dan contact op met uw dierenarts.

•Verder dient uw kat vrij te zijn van allerhande parasieten  zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt.
Liefst werd uw kat recent ontwormd (1 à 2 maal per jaar) en behandeld tegen vlooien. Dit heeft niets te maken met hygiëne bij u thuis. Het is nu eenmaal zo dat katten hier ideale dragers voor zijn. Daar vele vlooien zich niet laten verschalken door een vlooienbandje, vraag ik u om een aangepast product (bv. pipetten) bij uw dierenarts of bij uw apotheek te halen. Dit dient te gebeuren de week voor u uw kat binnenbrengt en dient ingeschreven te zijn (product & datum) achteraan in het Europees paspoort. Indien wordt vastgesteld dat uw kat toch moet behandeld worden, zullen deze kosten (7 EUR) aan u doorgerekend worden. Ook de kosten voor het behandelen van de andere pensiongasten en de omgeving zullen doorgerekend worden.

•Bij ziekte of vermoeden van ziekte zal ik uw kat laten onderzoeken en behandelen door de dierenarts van het pension. De kosten voor deze behandeling en/of medicijnen zijn voor uw eigen rekening.  Mijn dierenarts zal uw dierenarts indien nodig contacteren voor overleg en informatie.  Bij ziekteverschijnselen kan ik steeds dieren weigeren of in quarantaine plaatsen. In noodgevallen (en bij te verwachte hoge kosten) zal ik u of de opgegeven contactpersoon contacteren. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.
Katten die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bijhebben, kan ik helaas niet toelaten in het kattenpension! Daar worden GEEN uitzonderingen op gemaakt! Dit lijkt zeer streng, maar anderzijds  hebt u de garantie dat al de andere dieren die bij mij te gast zijn, correct gevaccineerd en ontvlooit zijn en dus geen gezondheidsrisico vormen voor uw eigen kat(ten).

Het kattenpension CatiMaxi verplicht zich ertoe alle gastdieren zo goed mogelijk te verzorgen en de wettelijke voorschriften te volgen, maar behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die ze zelf het beste acht.
Ondanks de strenge vaccinatievoorschriften kan men ziektes nooit 100% uitsluiten, CatiMaxi zal alles in het werk stellen om ieder pensiongast maximaal te beschermen  en bij vermoeden van ziekte een dierenarts op te roepen en de nodige verzorging voorzien.
In geval van verwonding, diefstal, vermissing of overlijden is CatiMaxi niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.
Indien uw kat(ten) medicijnen gebruikt dient u zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode. Ook een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicijnen moet worden verschaft. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel de klant als de pensiongast.
Ook als de pensiongast een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voedingswensen heeft, dient de klant dit zelf te verschaffen, voorzien van de namen van zowel de klant als de pensiongast.